TERMENI ȘI CONDIȚII

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Înțelesul unor termeni

1.1. Termenii folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au următorul înțeles:

Capitolul II - Aplicabilitate

2. Aplicabilitate Termeni și condiții. Forță obligatorie

2.1. Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate, se aplică de fiecare dată când Dumneavoastră accesați și utilizați Website-ul. Astfel, în măsura în care navigați și utilizați Website-ul, înțelegeți și acceptați raportul dintre Dumneavoastră și Noi va fi supus acestor Termeni și condiții și Politicilor GDPR, dispozițiile prezentate având forță juridică obligatorie. Altfel spus, accesarea și navigarea pe Website reprezintă acordul Dumnevoastră cu privire la aplicarea acestor Termeni și condiții.

2.2. În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții sau cu Politica de confidențialitate, rugăm nu mai utilizați Website-ul.

2.3. Totodată, prin accesarea și utilizarea Website-ului declarați îndepliniți toate condițiile legale pentru emiterea acordului prevăzut mai sus și nu există niciun alt impediment legal care atragă neaplicarea acestor Termeni și condiții. Noi nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care informațiile furnizate de Dumneavoastră nu sunt corecte.

2.4. În sensul dispozițiilor menționate la pct. 2.3., pentru cetățenii români, vârsta la care puteți, de principiu, emite consimțământul în mod valabil este de 18 ani. În cazul în care nu sunteți cetățean român, este necesar verificați în legislația Dumneavoastră națională, condițiile în care puteți emite un consimțământ valabil, înainte de a utiliza Website-ul.

2.5. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor trebuie aveți în vedere între Noi și Dumneavoastră nu se încheie un contract de prestări servicii.

Capitolul III – Informațiile prezentate pe Website

3. Articolele de specialitate

3.1. Pe Website sunt prezentate articole din domeniul IT&C. Aceste articole au un rol pur informativ, nereprezentând asistență sau consultanță pe subiectele prezentate.

3.2. Consultanța este furnizată numai în baza unui contract de prestări servicii încheiat între Dumneavoastră și Noi, în conformitate cu dispozițiile legale.

3.3. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizați informațiile prezentate pe Website. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați Noi nu putem fi ținuți responsabili pentru eventualele prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe Website.

Capitolul IV - Servicii

4. Prezentarea Serviciilor

4.1. Pe Website sunt prezentate o parte din Serviciile furnizate de Noi. Dacă doriți contractarea acestora, rugăm ne contactați prin secțiunea de contact sau prin celelalte mijloace disponibile.

4.2. rugăm nu ne transmiteți documente și informații confidențiale cât timp nu ați încheiat un contract de prestări servicii.

Capitolul V – Proprietatea intelectuală

5. Dispoziții generale

5.1. Întregul conținut disponibil pe Website este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Este interzisă orice copiere, înregistrare, descărcare, transmitere, reproducere, distribuire și orice alte operațiuni similare a conținutului Website-ului făcute în alte condiții decât cele permise de lege și arătate în continuare.

5.2. Articolele de specialitate pot fi distribuite, în integralitate, numai prin funcționalitatea Website-ului, respectiv prin butonul distribuie. De asemenea, este permisă copierea adresei web la care se află articolul și distribuirea acesteia.

5.3. Pot fi distribuite, reproduse, copiate sau transmise anumite secțiuni sau paragrafe ale articolelor prezentate pe Website numai cu indicarea sursei și a autorului.

5.4. Toate celelalte elemente ale Website-ului, semne grafice, design, descrierea serviciilor, inclusiv Politica de confidențialitate și acești Termeni și condiții, sunt protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală și nu pot fi copiate, înregistrate, descărcate, transmise, reproduse, distribuite sau supuse oricăror operațiuni similare.

Capitolul VI – Declinarea de răspundere

6. Dispoziții generale

6.1. Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care Dumneavoastră utilizați Website-ul. Astfel, nu garantăm niciun rezultat cu privire la utilizarea Website-ului și nu puteam fi ținuți responsabili pentru orice prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Website-ului și a informațiilor prezentate pe acesta.

6.2. Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la nefuncționalitatea Website-ului sau la imposibilitatea de accesare a acestuia. Website-ul este furnizatașa cum esteneavând nici-o obligație cu privire asigurarea funcționalității Website-ului.

6.3. Astfel, înțelegeți și acceptați nu puteți formula nicio pretenție împotriva noastră pentru orice neplăceri sau prejudicii pe care le-ați putea suferi, așa cum au fost descrise în această secțiune.

Capitolul VII – Prevederi finale

7. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor înțelegeți și acceptați ca legea aplicabilă acestora fie legea română, atât în ceea ce privește condițiile de fond, cât și cele de formă.

8. Locul acceptării Termenilor și Condițiilor este considerat a fi Bacău, România.

9. Noi ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și condiții după cum vom considera necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noile dispoziții, rugăm nu mai accesați și utilizați Website-ul.

10. În cazul în care o clauză din acești Termeni și condiții nu se pot aplica, din orice motive, clauza respectivă va fi înlocuită cu dispoziția legală relevantă situației pentru care fusese prevăzută clauza și care se apropie cel mai mult de sensul clauzei inaplicabile.

11. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții sunteți de acord ca orice litigii apărute între Dumneavoastră și Noi fie soluționate de instanțele de judecată din Bacău, România.

12. În cazul unor conflicte de interpretare între versiunile lingvistice ale acestui document, va avea prioritate versiunea în limba română.